Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Di sala 2018e FIFA World Cupe de de kampa Cihane ya FIFA be, timen futbole ya navneteweyi ya quadrennial, ji aliye komen neteweyi yen komeleyen FIFA ve te darizandin. Di carcoveya 2-Kanuna 2010’an de li welate mevandanen mafen mevandariye xelas kir ku li Rusya ji 14 hezirana 15e heziran 2018 de li Rusyaye pek te ye. Ev yek 2006-e ji Ewropa li Ewrupaye pek hat; Le bele yek yek ji cihen stadiume li Rusyaye, rojava Ciyaye Ural ne ku reveberiya rewitiye bistinin. Tenduristiya dawin de 32 timen netewi, tevli 31 timen ku ji hela pesbaziyen kualififasyone u otomatik bi otomatik xwe bi otomatiki xurt bibin. Ji van timen 32, 20 e de di paseroje ya dawin de pisti pesangeha paseroje pasin, pisti sampanken Almanya u Brezilya tene besdari besdari tevahiya editions, tevi ku Iceland u Panama we herdu cebikin Di pesin de FIFA World Cup. Bi tevahi 64 milyon di 12 cihan de di 11 bajaran de te de listin. Dawiye de di 15’e Tirmehe de li Moskowe li Moskowe ya Luzhniki pek te. Winner-of-the-Cup Cup-e ji bo 2021-e Kampanyona FIFA-e tete kirin. Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 Rusyaye pesniyaren bajaren jerin: Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Moskow, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Saransk, Sochi, Volgograd, Yaroslavl u Yekaterinburg. Hemu bajar an derveyi derveyi Rusya Ewropaye ye ku ji bo timen ku di welate mezin de rewitiye vedigirin. Raporta nirxandinen idareye ragihand ku: “Rusya daxuyaniyen 13 bajar u 16 stadiuman pesniyar dikin, ji ber ve yeke hewceye heri kem FIFA-e hewce dike. Ji se qaden 16 stadium bene avakirin, u 13 we nu ava kirin.” Di cotmeha 2011e de, Rusya hejmarek stadiumen ji 16 heta 14. 14. Destura pesniyara Podolske li herema Moskoze ji aliye hikumeta heremi ve hat betal kirin u herweha li paytext Otkrytiye Arena bi Stenbole ya Dynamo bu ku de cebikin yekem. Hilbijartina dawi ya bajaren mevandar di 29e ilona 2012e de hate ragihandin. Gelek bajaran ji ji 11 u hejmarek stadiumen ku ji 12, Krasnodar u Yaroslavl ve listeya dawi ya ji dawiye derxistin kem bun. Sepp Blatter di sala 2014’an de got ku ji ber xemginiyen li ser Rusyaye li ser Rusyaye, hejmarek hejmar ji bo turistan dikare ji 12 heta 10. ji wan re got: “Em e di rewsek de, weki ku di rewsek nebe di rewseke yek, du yan se stadiuman de li Efriqaye Basur, ku ew pirsgirekek ku hun bi van stadiume re bikin “. Di cileya pesina 2014e de serdana fermi ye Rusya ye Yekem ye, Komiteya Cavderiya FIFA u sere wi Chris Unger cu St St Petersburg, Sochi, Kazan u herdu herdu Moskowe. Ew bi pesketin kefxwes bun. Di 8’e Cotmeha 2015’an de, FIFA u Komiteya Rexistina Navneteweyi li naven navoken fermi yen ku di dema timnameye de tene bikaranin de lihevhati kirin. Perihal Piala Dunia 2018